Monday, July 2, 2012

Shirazo shirazi :)
هر جا که رنگ سبز دیدید فورا" در آنجا اتراق کرده و بساط قلیان، کاهو ترشی و آش رشته تان را به پا کنید. به یاد داشته باشید که هدف اصلی زندگی تفریح، بی خیالی و نشستن در چمن است.

حدیث نبوی: اگر سبزه در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین فارس آن را یافته و زیراندازشان را پهن می کنند.


دو لطیفه در باب شناخت مکتب شیرازیسم:
یه شیرازی فلج میشه تا یه هفته نمی‌فهمه فلج شده
دو تا شیرازی بانک می‌زنن، یکیشون میگه بیا پولارو بشماریم، اون یکی میگه ول کن عامو، فردا تو رادیو اعلام می‌کنه
 
 
شهروندان عزیز شیرازی! به پایان رسیدن سال همت و تلاش مضاعف را به شما تبریک گفته و امیدواریم دیگر شاهد چنین وقایع و نامگذاری‌هایی که موجب نگرانی‌ خاطر شما شهروندان گرامی می‌شود نباشیم.
روابط خصوصی اداره‌ی رفاه و پشتیبانی از حقوق شهروندان شیراز


قسمتی از مکالمه‌ی یک زوج شیرازی
 
زن خطاب به شوهر که در حال خمیازه کشیدن است: جلیل آقو! قربون دسّات تا دهنت وازه بچو رَم(بچه را هم ) صدا کن بیاد
 

 
عشق شیرازی
دلُم میخاد برم بالوی یه‌ی کوه بلندی از ته دلُم با تمام وجودُم با صِدوی بلند جار بزنم دوسِت دارم، حوصلم نمیشه
.


فلسفه‌ی زندگی
برای اینکه شکست نخورید، تلاش نکنید


نصیحت پدرانه
نگااا عزیزُم! صُبا خوب استراحت کن تا شبا راحت بخوابی


ضرب‌المثل:
 کار پسفردو ر ِ به فردو نندو
ترجمه: کار پس فردا را به فردا نینداز
اگر حس کاری به شما دست داد عجله نکنید، کمی صبر کنید و بگذارید زمان بگذرد، این حس کاذب خود به خود از بین می‌رود