Sunday, April 25, 2010

Workshop on Information Hiding Systems


Workshop on Information Hiding SystemsWorkshop on  Information Hiding Systems

کارگاه علمی سیستم های پنهان سازی اطلاعات

 

شاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه صنعتي شريف کارگاه علمی تحت عنوان سيستم هاي پنهان سازی اطلاعات (Information Hiding Systems) را در روزهاي 29 و 30 آبان ماه سال جاري در سالن کهرباي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزار کرد. هدف از برگزاري اين کارگاه علمی آموزشي آشناکردن پژوهشگران شاغل در دانشگاه و صنعت با مفاهيم نهان نگاری، نشان گذاری و تحليل نهان نگاري ميباشد که در ادامه موضوعات مورد بحث در کارگاه به تفصيل بيان شده است.

برنامه روز چهارشنبه 29 آبان 1387 (مباحث مقدماتی):
9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

9:05 سخنرانی فرشید فرحت، رئیس شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه صنعتی شریف
9:15 سمینار نهان نگاری، اهداف و کاربردهای آن (محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
9:55 سمینار نیازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (1) (نيما خادمي کلانتری، دانشجوی کارشناسی ارشد امیرکبیر)
  • مدلهاي بينايي و شنوايي انسان و نقش آن در نامحسوس بودن نهان نگاره
  • متريکهاي نهان نگاري (SNR,PSNR, PEAQ, Qindex, Watson Distance, etc)
10:30 تنفس و پذیرایی
10:45 سمینار نيازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (2) (حسين کورکچي، کارشناسی ارشد شریف)
  • نقش تبديلها در نهان نگاري (فرکانس, ويولت, ريجلت, کانتورلت و ...)
  • معرفي حملات و مشخصه ويژه هر حمله بر روي سيگنال نهان نگاري شده
11:35 سمینار نهان نگاري از ديدگاه تئوري اطلاعات (هانیه خليليان، کارشناسی ارشد شریف)
  • مدلسازي کانال, سيستم و مفاهيم ظرفيتي
12:00 وقت نماز و ناهار
13:15 سمینار روشهاي نخستين پنهان نگاري (1) (سعيد سررشته داري، کارشناسی ارشد شریف)
  • LSB, Patchwork, Echo, etc
14:00 سمینار روشهاي نخستين پنهان نگاري (2) (بهاره اخباری، دانشجوی دکتری شریف)
  • QIM, SS, Phase Mod, etc
14:45 تنفس و پذیرایی
15:00 سمینار نهان نگاري زبان (یلدا محسن زاده، کارشناسی ارشد شریف)
15:35 سمینار الگوريتم هاي يادگيري ماشين و نقش آن در تحليل نهان نگاره (سوده بخشنده، کارشناسی ارشد)

برنامه روز پنجشنبه 30 آبان 1387 (مباحث پیشرفته):
8:25 تلاوت آیاتی از قرآن مجید
8:30 سمینار روشهاي پنهان نگاري وفقي (مجتبی سيد حسيني، کارشناسی ارشد)
9:10 سمینار روشهاي تحليل نهان نگاره (سعيدرضا خسروي راد، کارشناسی ارشد)
  • متغيرهاي آناليز و آماره هاي درجه بالا
10:00 تنفس و پذیرایی
10:20 سمینار روشهاي نوين مبتني بر کوانتيزاسيون (نيما خادمي کلانتری، کارشناسی ارشد)
  • Vector Quant, Projection quant, lattice based
11:10 سمینار روشهاي پيشرفته طيف گسترده (محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
  • جمعي و ضربي و کار پيشنهادي
12:00 مراسم اتقدیر از برگزارکنندگان با حضور دکتر امیر دانشگر
12:20 وقت نماز و ناهار
13:30 سمینار نهان سازي و ارتباط آن با مسايل Forensics (یلدا محسن زاده، کارشناسی ارشد)
14:10 مسائل مهم و بروز پنهان نگاري (سعیدرضا خسروي راد و مجتبی سيد حسيني، کارشناسی ارشد)
  • سمینار مقاومت در برابر حملات geometric
  • سمینار مقاومت در برابر حمله Gain

 

سومين كارگاه علمي شاخه دانشجویی انجمن رمز دانشگاه خواجه نصیر

سیستمهای نهان کاوی، ردیابی و تجسس

پنجشنبه و جمعه 9 و 10 اردیبهشت ماه

No comments: